07/12/2021

Επίσκεψη Μηταράκη με τους Πρέσβεις της Ε.Ε. στην νέα Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή στην Σάμο

Στην Σάμο βρέθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης που συνόδευε τους Πρέσβεις της Ε.Ε. οι  οποίοι επισκέφθηκαν την νέα Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή.

 

Οι Πρέσβεις της Ε.Ε. επισκέφτηκαν την σύγχρονη, κλειστή και ελεγχόμενη δομή υποδοχής και διαμονής αιτούντων άσυλο στη Σάμο.

Η δομή αναπτύσσεται σε έκταση 154 στρεμμάτων, στη θέση Ζερβού του δήμου Ανατολικής Σάμου και είναι δυναμικότητας 3000 φιλοξενούμενων. Το σύνολό της περιβάλλεται από διπλή περίφραξη ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση στην είσοδο των απαραίτητων συστημάτων ελέγχου. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες τεχνικές και λειτουργικές υποδομές, ώστε να καθίσταται μία ασφαλής, ελεγχόμενης πρόσβασης εγκατάσταση, με αναβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης των φιλοξενούμενων αλλά και εργασίας για τους εργαζόμενους σε αυτήν.

Η Νέα Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου

Η νέα δομή φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών στη Σάμο, έχει ωφέλιμο χώρο 154 στρεμμάτων και βρίσκεται στη θέση «Ζερβού» του δήμου Ανατολικής Σάμου. Είναι δυναμικότητας 3000 φιλοξενούμενων, η οποία αναλύεται ως εξής:

1.560 άτομα γενικός πληθυσμός

240 ασυνόδευτα ανήλικα

960 στο ΠΡΟΚΕΚΑ

Για την επικοινωνία περιμετρικά, αλλά και εντός της δομής, μεταξύ των ενοτήτων έχει κατασκευαστεί ασφαλτοστρωμένος δρόμος.

Στη δομή έχουν επίσης προβλεφθεί όλες οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της, όπως:

Σύστημα πυρασφάλειας με μόνιμο υδροδοτικό συγκρότημα, sprinklers, σύστημα πυρασφάλειας

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη για την εξασφάλιση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας της δομής

Σύστημα επεξεργασίας ποσίμου νερού

Εξοικονόμηση ενέργειας με σύστημα παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) με αντλίες θερμότητας τύπου VRV

Κλιματισμός, θέρμανση-ψύξη με αντλίες θερμότητας τύπου VRV& διαιρούμενου τύπου

Πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω WiFiσε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Διαχείριση και παρακολούθηση λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μέσω συστήματος αυτοματισμού BMS (Building Management System)

Χρήση φωτιστικών Led σε εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό

Βιολογική επεξεργασία λυμάτων τριτοβάθμιου επιπέδου

Εξοικονόμηση νερού με επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου προϊόντος της βιολογικής επεξεργασίας (greywater) σε καζανάκια και άρδευση.

Εντός της νέας Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής Σάμου έχουν υλοποιηθεί γραφειακές υποδομές για περίπου 400 θέσεις εργασίας, που θα καλύψουν τις ανάγκες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, της Ελληνικής Αστυνομίας και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.

Συνοπτικά, οι επιχειρησιακές καινοτομίες οργάνωσης της δομής, οι οποίες επιτρέπουν την ασφαλή διαμονή των ωφελούμενων, αλλά και του απασχολούμενου προσωπικού, είναι:

* Η οργάνωση δομής σε “γειτονιές” / διακριτούς χώρους.

Διακριτοί χώροι φιλοξενίας / γειτονιές για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως ασυνόδευτα ανήλικα / μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και χώρος φιλοξενίας γενικού πληθυσμού, νέων αφίξεων και χώρος καραντίνας.

* Σε κάθε “γειτονιά” λειτουργούν:

Χώροι εστιατορίων με πρόσθετη χρήση ως χώροι κοινόχρηστων δραστηριοτήτων και χώροι διανομής μη εδώδιμων αγαθών

Χώροι άθλησης

Χώροι αναψυχής – παιδικές χαρές

Κοινόχρηστα πλυντήρια

Κοινόχρηστες κουζίνες

Κυλικεία για κάλυψη αναγκών

Πολλαπλοί χώροι διοίκησης και στέγασης υπηρεσιών όπως ιατρεία, σχολικές αίθουσες και γραφείο ψυχοκοινωνικών και νομικών υπηρεσιών.

Χώροι πρασίνου καλύπτουν το 25% των συνολικών χώρων της δομής, ενώ όλοι οι εσωτερικοί χώροι είναι κλιματιζόμενοι (διαμονής και διοίκησης)

Σύστημα ανακύκλωσης των αρδεύσιμων υδάτων που προκύπτουν από την τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων, είτε προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις τουαλέτες, είτε για την άρδευση της δομής και των περιβαλλόντων αναδασωτέων εκτάσεων

Επαρκές σύστημα πυρόσβεσης

Η νέα ΚΕΔ στη Σάμο φυλάσσεται από την Ελληνική Αστυνομία και από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης όλο το 24ωρο με παρουσία 50 ένστολων σε κάθε βάρδια.