01/12/2021

Επιδότηση και στα σταθερά τιμολόγια ρεύματος καταναλωτών της χαμηλής τάσης

Στη χορήγηση της κρατικής επιδότησης και για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των καταναλωτών της χαμηλής τάσης που έχουν επιλέξει προγράμματα με σταθερά τιμολόγια προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αυτό προκύπτει από την επιστολή του υπουργού Κώστα Σκρέκα προς τους προμηθευτές.

Σύμφωνα με την επιστολή: «Για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που δεν συμπεριλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής, σχετιζόμενες με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται για όλη την περίοδο εφαρμογής του μέτρου της παρούσας, στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ {€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας».

Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές στο energypress, η συγκεκριμένη επιχορήγηση αφορά στις πρώτες 300 kWh (κιλοβατώρες) για κάθε μήνα από τους Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Πρακτικά σημαίνει ότι κάθε πελάτης με σταθερό τιμολόγιο θα διαπιστώσει μία έκπτωση της τάξης των 6 ευρώ μηνιαίως στον λογαριασμό του.

Εξάλλου, με την ίδια επιστολή αποσαφηνίζεται και ο χρόνος αποτύπωσης της επιχορήγησης στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων, δηλαδή και των υπολοίπων καταναλωτών με τιμολόγια που περιλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής.

Όπως σημειώνεται σχετικώς: «Οι αναθεωρημένες επιδοτήσεις υπολογίζονται, για κάθε δικαιούχο, ως το γινόμενο της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του κάθε μήνα, έως τα όρια κατανάλωσης που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο, επί του ποσού της μοναδιαίας επιδότησης του μήνα αυτού και εφαρμόζονται στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι ή εκκαθαριστικούς κατά περίπτωση, οι οποίοι εκδίδονται εντός του μηνός Νοεμβρίου και εφεξής και καλύπτουν περιόδους κατανάλωσης, που εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου. Στους ανωτέρω λογαριασμούς ενσωματώνεται και η επιδότηση, που αφορά στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου και δεν έχει υπολογιστεί στους λογαριασμούς, που έχουν εκδοθεί σε ημερομηνία προγενέστερη από την ως άνω οριζόμενη».

Οι αναθεωρημένες επιχορηγήσεις θα πρέπει να πιστώνονται στους λογαριασμούς που θα εκδίδονται από τον Νοέμβριο κι έπειτα, είτε αυτοί είναι έναντι είτε εκκαθαριστικοί.