25/10/2021

Συντάξεις: Αναδρομικά για 14.600 κληρονόμους

Αιτήσεις για να πάρουν τα αναδρομικά θανόντων συνταξιούχων που απεβίωσαν μετά την 1η Οκτωβρίου 2019, με πάνω από 30 έτη ασφάλισης, θα πρέπει να υποβάλουν 14.600 κληρονόμοι τους στον ΕΦΚΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από χθες σε ειδική κατηγορία που φαίνεται στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) με τίτλο «Επιστροφή ποσών σε κληρονόμους».

Οι κληρονόμοι θα λάβουν μόνον τα αναδρομικά των θανόντων και όχι τις αυξήσεις, εκτός των περιπτώσεων που η σύνταξη θανόντος με 30ετία έχει μεταβιβαστεί στη χήρα ή χήρο ή τέκνα, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις ο δικαιούχος των αναδρομικών και των αυξήσεων είναι ο επιζών σύζυγος, ή και τα τέκνα, κατά το ποσοστό της μεταβιβαζόμενης σύνταξης.

Τα αναδρομικά αφορούν κληρονόμους συνταξιούχους που απεβίωσαν μετά την 1η Οκτωβρίου 2019, που τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για τον επανυπολογισμό των συντάξεων με 30 και άνω έτη ασφάλισης. Δεν θα κάνουν αιτήσεις κληρονόμοι για συνταξιούχους που απεβίωσαν ως 30/9/2019.

Οι κληρονόμοι των συνταξιούχων μετά τις 13/5/2016 θα πάρουν αναδρομικά που αντιστοιχούν στο σύνολο της αύξησης που θα είχαν οι θανόντες, ενώ οι κληρονόμοι των παλαιών -πριν από τις 13/5/2016- συνταξιούχων θα πληρωθούν αναδρομικά από το 1/5 της αύξησης που θα έπαιρναν οι θανόντες.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος πριν από τον Μάιο του 2016, που απεβίωσε μετά την 1η/10/2019, αν είχε αύξηση 100 ευρώ από τον επανυπολογισμό, θα την έπαιρνε σε δόσεις των 20 ευρώ με αναδρομικά 22 μηνών, ήτοι 440 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση ο κληρονόμος παίρνει αναδρομικά 440 ευρώ. Αν ο συνταξιούχος είχε βγει στη σύνταξη μετά τον Μάιο του 2016, η αύξηση θα ήταν 100 ευρώ σε μία δόση με αναδρομικά 2.200 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση ο κληρονόμος παίρνει αναδρομικά 2.200 ευρώ.

Κάθε δικαιούχος κληρονόμος επιλέγει το είδος της αίτησης που θα υποβάλει ανάλογα με το εάν έχει δημοσιευθεί διαθήκη ή όχι. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση των αιτήσεων.

eleftherostypos.gr