16/10/2021

ΔΕΗ: Προσφέρει ομολογίες με ρήτρα αειφορίας ύψους 350 εκατ. ευρώ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ανακοίνωσε πως προτίθεται να προβεί σε έκδοση και προσφορά ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 350 εκατ. ευρώ, χωρίς εξασφαλίσεις, που συνδέονται με ρήτρα αειφορίας (sustainability-linked bonds) και λήγουν το 2028, με την επιφύλαξη των συνθηκών και της ζήτησης στην αγορά.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της προσφοράς. Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση της προσφοράς ούτε και το προαναφερθέν ύψος της.

Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των ομολογιών στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη διεθνή χρηματιστηριακή αγορά (Global Exchange Market) ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.

Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες με Ρήτρα Αειφορίας (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor). Το roadshow της Προσφοράς ξεκίνησε στις 12 Ιουλίου 2021.