16/10/2021

ΑΣΕΠ: Μέχρι σήμερα (13/7) οι αιτήσεις για θέσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Με 44 θέσεις ενισχύεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο προκηρύσσει ανά Γενική Διεύθυνση 44 θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 13 Ιουλίου 2021.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.