Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κ. Χατζηδάκης στο Ecofin: Πέντε βασικές προϋποθέσεις για ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της ευρωπαϊκής Οικονομίας

«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί και πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης», υποστήριξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου των Διοικητών της Τράπεζας σήμερα στο Λουξεμβούργο, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων για το Ecofin και το Eurogroup.

Το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ ενέκρινε το Νέο Στρατηγικό Χάρτη, ο οποίος θέτει τις βασικές προτεραιότητες της Τράπεζας για την περίοδο 2024-2027. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσης για την Ασφάλεια και την Άμυνα το όποιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, άνοιγμα των πιστωτικών γραμμών της ΕΤΕπ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας καθώς επίσης και αναθεώρηση του ορισμού “dual use” κάτι που σημαίνει ότι θα καταστεί ευκολότερη η χρηματοδότηση υποδομών που υπηρετούν και στρατιωτικούς σκοπούς.

«Οι αρνητικές εξελίξεις στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή έχουν καταστήσει επιτακτική ανάγκη την αύξησης της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης. Το Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια και την Άμυνα, που υιοθετήθηκε τον περασμένο Μάιο αποτελεί ένα πρώτο βήμα και θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στη γρήγορη υλοποίησή του – διατηρώντας ανοικτή την πόρτα για περαιτέρω πρωτοβουλίες εάν προκύψει ανάγκη», πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης.

Στην παρέμβασή του ο Έλληνας Υπουργός εξέφρασε, επίσης, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πολιτική Συνοχής παραμένει βασικός πυλώνας των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, καθώς 45% των χρηματοδοτήσεων θα πρέπει να υπηρετούν αυτόν τον στόχο. «Η συνοχή αποτελεί θεμέλιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Συμβάλει στην προώθηση συμπεριληπτικής ανάπτυξης και στη βελτίωση της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Η χρηματοδότηση για τη συνοχή συνεισφέρει επίσης σε σημαντικές στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η κατασκευή διευρωπαϊκών δικτύων» ανέφερε.

Στη συνεδρίαση του Eurogroup, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΝΤ κα Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα παρουσίασε τα βασικά ευρήματα της Έκθεσης του Ταμείου για την οικονομία της Ευρωζώνης, η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί επίσημα εντός του Ιουλίου. Στην παρέμβασή του ο κ. Χατζηδάκης ανέπτυξε τις πέντε βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της ευρωπαϊκής Οικονομίας.

  • Πρώτον, τη συνέχιση της προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ενίσχυσης των επενδύσεων, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες προκλήσεις, όπως η πράσινη μετάβαση. Ο Έλληνας Υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης, τόσο στο σκέλος των μεταρρυθμίσεων όσο και σε εκείνο των επενδύσεων, τονίζοντας ότι η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.
  • Δεύτερον, την προώθηση της ενοποίησης  των κεφαλαιαγορών, ώστε να ενισχυθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.
  • Τρίτον την εμβάθυνση της κοινής αγοράς, με άρση των εμποδίων, μείωση του διοικητικού βάρους και την αποφυγή εκτεταμένων κρατικών παρεμβάσεων που στρεβλώνουν τον υγιή ανταγωνισμό.
  • Τέταρτον, την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης με τη θέσπιση  πανευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης καταθέσεων.
  • Πέμπτον, την μεγαλύτερη υποστήριξη των κοινών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Στο πλαίσιο του Eurogroup συζητήθηκαν, επίσης, ο ρόλος του ευρώ ως διεθνούς νομίσματος καθώς και το ζήτημα της εφαρμογή βιομηχανικής πολιτικής, ως μέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

  • Ως προς το πρώτο θέμα, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι παρά το αντίξοο διεθνές περιβάλλον, το ευρώ επέδειξε ανθεκτικότητα και διατήρησε τη θέση του έναντι του δολαρίου, ωστόσο δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός.
  • Ως προς το δεύτερο θέμα αρκετοί Υπουργοί, μεταξύ των οποίων και ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις για την προοπτική χαλάρωσης των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων ώστε να διευκολυνθεί η εκτεταμένη άσκηση βιομηχανικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, καθώς αυτό ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τις ασθενέστερες οικονομικά χώρες. Στην παρέμβασή του, ωστόσο, ο Έλληνας Υπουργός τόνισε ότι υπάρχουν ορισμένα στρατηγικής σημασίας βιομηχανικά προϊόντα όπως στην άμυνα, στις ενεργειακές διασυνδέσεις και την αποθήκευση ενέργειας καθώς και στην έρευνα και τεχνολογία όπου θα μπορούσαν να αναληφθούν κοινές συντονισμένες πρωτοβουλίες για άσκηση βιομηχανικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη συνεδρίαση του ECOFIN βασικό θέμα συζήτησης ήταν η χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας, στον απόηχο της πρόσφατης απόφασης της συνόδου κορυφής των G7 για παροχή νέας δανειοδότησης ύψους 50 δισ. δολαρίων έως το τέλος του τρέχοντος έτους, αξιοποιώντας τα έκτακτα έσοδα από τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία.

Επιπρόσθετα, έγινε προσπάθεια επίτευξης πολιτικής συμφωνίας ως προς τη «Δέσμη νομοθετικών προτάσεων αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την  ψηφιακή εποχή», η οποία, ωστόσο, απέτυχε λόγω της άρνησης της Εσθονίας να αποδεχτεί την υποχρεωτική εφαρμογή του μοντέλου του «οιονεί παρόχου», το οποίο προβλέπει ότι οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες θα έχουν την ευθύνη συλλογής και απόδοσης του ΦΠΑ στις περιπτώσεις που αυτός δεν χρεώνεται από τον πάροχο. Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι η Ελλάδα μαζί με όλες τις υπόλοιπες χώρες στηρίζει συνολικά την πρόταση, η οποία προβλέπει, επίσης, επέκταση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και απλοποίηση διαδικασιών για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς αναμένεται συμβάλει στην προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής να την απάτης στον ΦΠΑ.

Οι Υπουργοί ενημερώθηκαν για την πορεία εφαρμογής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενώ ενέκριναν το αναθεωρημένο Σχέδιο της Ιρλανδίας. Τέλος, πραγματοποιήθηκε σύντομη παρουσίαση της εαρινής δέσμης μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου η οποία δημοσιεύτηκε στις 19 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να θέσει σε δημοσιονομική εποπτεία (Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείματος) επτά κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Ιταλία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Μάλτα και τη Σλοβακία, ενώ για τη χώρα μας η αξιολόγηση ήταν θετική τόσο όσον αφορά τα δημοσιονομικά μεγέθη όσο και τη γενικότερη πορεία της οικονομίας.

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων πραγματοποιήθηκε, επίσης, η ετήσια σύνοδος του Συμβουλίου Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM).

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ένα τραγούδι της Αμερικανίδας ράπερ Μίσι Έλιοτ ταξίδεψε στο Διάστημα και συγκεκριμένα στον πλανήτη Αφροδίτη στις 12 Ιουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA. Το...

ΔΙΕΘΝΗ

Η κατάσταση, κυρίως στα αεροδρόμια, επανέρχεται σήμερα στους κανονικούς ρυθμούς έπειτα από μια τεράστια βλάβη στα συστήματα πληροφορικής που προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στις μεταφορές,...

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Μετά από διάλειμμα ενός χρόνου, οι Μάνος και Κώστας Στεφανής θα επιστρέψουν στο Ράλλυ Ακρόπολις εκπροσωπώντας την “Traction Rally Team”, αυτή τη φορά με...

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Το καλοκαίρι του 2024 στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, χαρακτηρίζεται από παρατεταμένους καύσωνες που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Οι...