07/12/2021

Ποιες προτάσεις μελετώνται για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των υποβρυχίων 209/1200

Το Πολεµικό Ναυτικό αποφάσισε να προχωρήσει, τελικά, στον εκσυγχρονισµό των τριών υποβρυχίων Type 209/1200 κλάσης «Ποσειδών», καθώς υπάρχει τεράστιο κενό σε ό,τι αφορά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Π.Ν. στον υποβρυχιακό πόλεµο.

Ενα κενό το οποίο θα γίνει ακόµα πιο έντονο µε την παράδοση των νέων έξι υποβρυχίων Τ-214 του τουρκικού Ναυτικού από τις αρχές του νέου έτους µέχρι και τα τέλη του 2024. Ακόµα και σήµερα να παραγγελθούν δύο νέα υποβρύχια για το Π.Ν. το πρώτο δεν θα ήταν επιχειρησιακά έτοιµο µέχρι το τέλος του 2026. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί µονόδροµο ο εκσυγχρονισµός των τριών υποβρυχίων ή µέρους αυτών και το πρόγραµµα έχει ήδη ξεκινήσει µε την αξιολόγηση των υποβρυχίων από δύο εταιρίες που έχουν προεπιλεγεί για να καταθέσουν προτάσεις.

Η µία εταιρία είναι η γαλλική Thales και η άλλη είναι µία ισραηλινή αγνώστων λοιπών στοιχείων µέχρι στιγµής. Ο εκσυγχρονισµός θα επικεντρωθεί στην τοποθέτηση νέου σόναρ στα σκάφη και στην αντικατάσταση βασικών τους ηλεκτρονικών απάρτιων. Tα προς εκσυγχρονισµό υποβρύχια 209/1200 είναι τρία τον αριθµό, ενώ το τέταρτο ήταν το «Ωκεανός», το οποίο έχει ήδη εκσυγχρονιστεί µε σύστηµα ΑΙΡ, δηλαδή σύστηµα αναερόβιας πρόωσης.

Εχουν αποµείνει τρία, τα οποία ήταν να εκσυγχρονιστούν κατά το ίδιο πρότυπο, αλλά τα κονδύλια, τελικά, υποτίθεται ότι θα διετίθεντο για δύο νέα υποβρύχια Τype-214 βάσει της απόφασης Βενιζέλου το 2011, αλλά, τελικά, ούτε τα υποβρύχια εκσυγχρονίστηκαν στο επίπεδο του «Ωκεανός» ούτε και αγοράστηκαν τα δύο νέα υποβρύχια!