04/12/2021

ΓΕΕΘΑ: Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Προβλέπει κοινές πρωτοβουλίες στην έρευνα και την εκπαίδευση

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο της στρατηγικής σύμπραξής του με σημαντικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ). Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν την περασμένη Παρασκευή, ο Διευθυντής Β’ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ, Υποναύαρχος Δημήτριος Μήλας ΠΝ και ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΕΘΑ και του ΟΠΑ αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας δημιουργικής και στενής συνεργασίας μέσω κοινών δράσεων που θα αποφέρουν πολλαπλά οφέλη τόσο για το ΟΠΑ όσο και για το ΓΕΕΘΑ, με μια σειρά κοινών πρωτοβουλιών που αφορούν στην έρευνα και στην εκπαίδευση.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα συνεργασίας περιλαμβάνει τόσο την εκπαιδευτική όσο και την ερευνητική διάσταση:

1. Η εκπαιδευτική διάσταση αναφέρεται στη συμμετοχή στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) σε Μεταπτυχιακά και άλλα προγράμματα κατάρτισης του ΟΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, περιγράφει:
-τη συνεργασία σε επίπεδο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
-τη φοίτηση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε Προγράμματα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου (ΚΕΔΙΒΙΜ).

2. Η ερευνητική διάσταση της συνεργασίας μπορεί να εξελιχθεί με δύο τρόπους:
-Αφενός με τις ήδη υπάρχουσες θεσμικές πλατφόρμες (ενδεικτικά, JeanMonnetCentreofExcellenceonEUMultilateralDiplomacy)
-Αφετέρου με την εκκίνηση νέων εγχειρημάτων, όπως: την ίδρυση Εργαστηρίου Μελέτης με έμφαση σε InternationalNegotiations and Defence Economics στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ).Η συνεργασία των δυο μερών θα εμπλουτιστεί με την οργάνωση ημερίδων και δημόσιων εκδηλώσεων.