18/10/2021

Έρευνες για διαρροές στο βιολογικό καθαρισμό Κορίνθου που σχετίζονται με τις κατολισθήσεις στον Ισθμό

Με έγγραφό του το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ζητά από την εταιρεία που διαχειρίζεται το κανάλι του Ισθμού της Κορίνθου, όπως διερευνηθεί το ενδεχόμενο διαρροών των λυμματοδεξαμενών του βιολογικού καθαρισμού Κορίνθου – Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων.

Σύμφωνα με επιστολή πολίτη προς το Υπουργείο, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που σχετίζουν τις πιθανές διαρροές των δεξαμενών στον κοινό βιολογικό, με τις καταπτώσεις στα πρανή της διώρυγας του Ισθμού.

Το έγγραφο κοινοποιείται και στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορίνθου – Λουτρακίου, η οποία, επίσης, πρέπει θα πρέπει να προβεί σε σχετικές έρευνες με αφορμή την επιστολή του πολίτη.