17/04/2021

Κουφοντίνας: Το ΣτΕ απέρριψε το αίτημα του για αναστολή μεταγωγής στις φυλακές Δομοκού

Ï ÄçìÞôñçò Êïõöïíôßíáò âãáßíåé áðü ôéò öõëáêÝò Êïñõäáëëïý ìå íåá 48ùñç Üäåéá ôçí Ôñßôç 19 Éïõíßïõ 2018. Åßíáé ç ôñßôç êáôÜ óåéñÜ Üäåéá ðïõ ðáßñíåé. Ôïí ÄçìÞôñç Êïõöïíôßíá óõíüäåõáí ï ãéïò ôïõ ¸êôïñáò êáé ç óýíôñïöüò ôïõ ÁããåëéêÞ Óùôçñïðïýëïõ. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Λίγες ημέρες μετά τη διακοπή της απεργίας πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα, απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτησή του για αναστολή της μεταγωγής του στις φυλακές Δομοκού.

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας, μέσω του δικηγόρου του Δημήτρη Σαραφιανού, ζητούσε από το ΣτΕ να ακυρωθεί η απόφαση της γενικής γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Σοφίας Νικολάου για το θέμα της μεταγωγής του στις φυλακές Δομοκού. Όπως υποστηρίζει, είναι μη νόμιμη η προσβαλλόμενη απόφαση της κυρίας Νικολάου, ενώ υποστηρίζει ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος 4760/2020 για τις μεταγωγές.

Το Τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε σχηματισμό Ολομέλειας, με προεδρεύουσα την πρόεδρο του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, απέρριψε λόγω αναρμοδιότητας την αίτηση του πολυϊσοβίτη κρίνοντας ότι αρμόδια για να επιληφθούν του θέματος είναι τα Ποινικά Δικαστήρια.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επικαλέστηκαν στην απόφασή τους την πάγια νομολογία του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Στις 2 Απριλίου έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στην Ολομέλεια η αίτηση ακύρωσης της απόφασης της γενικής γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφίας Νικολάου, την οποία ο Δημήτρης Κουφοντίνας προσβάλλει ως μην νόμιμη, υποστηρίζοντας ότι είναι αντισυνταγματικός ο ν. 4769/2020 στον οποίο στηρίζεται η έκδοσή της για τις μεταγωγές.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Πολιτική, την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο editorial.gr.