Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΕΛΛΑΔΑ

Φάρμακα… φαρμάκι χωρίς τον προσωπικό γιατρό

«Καπέλο» 10% από την 1η Οκτωβρίου, που από το 2023 θα γίνει 20%, στη συμμετοχή για φάρμακα και εξετάσεις θα έχουν οι πολίτες που δεν θα εγγραφούν στον προσωπικό γιατρό. Η Υπουργική Απόφαση για το πλαίσιο κινήτρων/αντικινήτρων για τους πολίτες εκδόθηκε χθες και περιλαμβάνει… τσουχτερές συνέπειες για όσους δεν συμμετέχουν στον νέο θεσμό. Παράλληλα, με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αμοιβές των γιατρών.

Το υπουργείο Υγείας τούς δίνει ένα ισχυρό κίνητρο, καθώς η κατ’ άτομο αποζημίωση -αναλόγως την ηλικία των πολιτών- φτάνει έως τα 45 ευρώ για τους ιδιώτες, συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, γεγονός που σημαίνει ότι εάν ένας γιατρός έχει στην ευθύνη του 2.000 ηλικιωμένους, θα λάβει 90.000 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 7.500 ευρώ το μήνα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με όσα ορίζει η Υπουργική Απόφαση καθορίζεται σύστημα κινήτρων που αφορά στη χορήγηση προτεραιότητας από 01-01-2023 στους εγγεγραμμένους σε προσωπικό ιατρό πολίτες, κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Παράλληλα, δημιουργείται ένα σύστημα συνεπειών («αντικινήτρων») για όσους πολίτες δεν εγγραφούν στον προσωπικό γιατρό. Διαμορφώνεται ως εξής:

  • Από την 01-10-2022, ορίζεται πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη του πολίτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε προσωπικό γιατρό, κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.

Αυτό σημαίνει πως για τη συνήθη συμμετοχή 25% των πολιτών σε συνταγές για φάρμακα, η μη εγγραφή στον προσωπικό γιατρό σημαίνει ότι … εκτοξεύεται στο 35%, ενώ σε άλλες περιπτώσεις συμμετοχής αντίστοιχα αυξάνεται κατά 10% (το 0% γίνεται 10%, το 10% γίνεται 20%).

– Από την 01-10-2022, ορίζεται πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, όπως αυτές περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ για τον πολίτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε προσωπικό γιατρό, κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.

  • Από την 1η Ιανουαρίου του 2023 τα παραπάνω ποσοστά αυξάνονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες επιπλέον της αυξημένης συμμετοχής και ανέρχονται στο 20%, αποτελώντας ένα ισχυρό αντικίνητρο που θα έχει ως αποτέλεσμα να εγγραφούν όσο περισσότεροι πολίτες στον προσωπικό γιατρό.

Την ίδια στιγμή, καθορίζεται σύστημα κινήτρων/αντικινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών από τον προσωπικό γιατρό. Από την 01-09-2023 δίνεται προτεραιότητα στους τηρούντες τη διαδικασία των παραπομπών πολίτες, κατά την παραπομπή τους στους ιατρούς ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Εάν ο πολίτης δεν τηρεί το σύστημα παραπομπών και δεν είναι εγγεγραμμένος σε προσωπικό γιατρό, θα έχει όλες τις παραπάνω συνέπειες στην αύξηση της συμμετοχής του σε φάρμακα και εξετάσεις. Επίσης, από 01-09-2023 εάν δεν τηρείται το σύστημα παραπομπών, θα εξυπηρετούνται από τις μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας μόνο τα έκτακτα περιστατικά.

Εγγραφές από την 1η Ιουλίου

 Υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές σε προσωπικό ιατρό ξεκινούν την 1η Ιουλίου και πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Ολες οι αιτήσεις των πολιτών γίνονται αποδεκτές, μέχρι τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου των 2.000 εγγεγραμμένων πολιτών ανά ιατρό. Οι πολίτες θα μπορούν να εγγράφονται στον προσωπικό γιατρό με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι μέσω πλατφόρμας, στην οποία ο κάθε πολίτης θα εισέρχεται με κωδικούς Τaxisnet. Εκεί θα εμφανίζεται λίστα όλων των εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα προσωπικών ιατρών. Οι προσωπικοί ιατροί που έχουν συμπληρώσει το όριο εγγραφών τους εμφανίζονται με την ένδειξη «μη διαθέσιμος». Ο δεύτερος τρόπος είναι εγγραφή αυτοπροσώπως από τον πολίτη στη δομή ή στον προσωπικό ιατρό.

Στο μεταξύ, διευκρινίσεις ζητά ο ΙΣΑ, με επιστολή του, προς τον υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη. «Επειδή από τις οικείες ρυθμίσεις δεν είναι απολύτως σαφές, παρακαλούμε για την έγκυρη ενημέρωση των μελών μας, με εγκύκλιό σας, να διασαφηνίσετε αφενός αν ως “προσωπικός ιατρός” μπορεί να οριστεί και ιατρός μη συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ και αφετέρου αν παρά το χαρακτηρισμό του προσωπικού ιατρού ως “πύλη εισόδου”, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα άμεσης και ευθείας πρόσβασης σε οιονδήποτε ειδικό ιατρό της επιλογής του, χωρίς προηγούμενη παραπομπή από τον “προσωπικό ιατρό”», αναφέρει στην επιστολή του.

Παράλληλα με τα κίνητρα για την εγγραφή των πολιτών, η νέα μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα επιτύχει με τη συμμετοχή των γιατρών, στους οποίους δίνονται ελκυστικές αμοιβές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ορίζει η ίδια Υπουργική Απόφαση, ιατροί κλάδου ΕΣΥ και ιατροί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο των ΤΟΜΥ: Επιπλέον των μηνιαίων αποδοχών τους, οι οποίες καλύπτουν αριθμό εγγεγραμμένων πολιτών μέχρι 1.500 άτομα και για εγγεγραμμένους πολίτες από 1.501 μέχρι 2.000 άτομα, αποζημιώνονται «κατά κεφαλήν» βάσει ποσών ανά ηλικιακή ομάδα, τα οποία ξεκινούν από 20 και φτάνουν έως τα 25 ευρώ, αναλόγως την ηλικία των πολιτών.

Η πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση για πληθυσμό εγγεγραμμένων από 1.501 έως 2.000 άτομα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το πλήθος των εγγεγραμμένων ανά ηλικιακή ομάδα με το ετήσιο ποσό αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα, αναγόμενο και καταβαλλόμενο σε μηνιαία βάση.

Οσον αφορά στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς: Για εγγεγραμμένους πολίτες έως 2.000 άτομα, αποζημιώνονται «κατά κεφαλήν» βάσει ποσών ανά ηλικιακή ομάδα, τα οποία ξεκινούν από 20 ευρώ και φτάνουν έως 45 ευρώ για πολίτες από 70 ετών και πάνω.

  • 10% επιπλέον συμμετοχή σε φάρμακα από 1ης-10-2022 για όποιον δεν εγγραφεί στον προσωπικό γιατρό.
  • 10% επιπλέον συμμετοχή σε εξετάσεις και νοσήλια από 1ης-10-2022 για όποιον δεν εγγραφεί στον προσωπικό γιατρό.
  • 20% επιπλέον συμμετοχή σε φάρμακα, εξετάσεις, νοσήλια από 1ης-1-2023 για όποιον δεν εγγραφεί στον προσωπικό γιατρό.

 

Αμοιβές γιατρών ΕΣΥ και γιατρών ΤΟΜΥ για πληθυσμό από 1.501 έως 2.000 πολίτες:

 

Ηλικιακή ομάδα Ποσό ετήσιας αποζημίωσης
16 (συμπληρωμένα σύμφωνα με την ημεροροχρονολογία γεννήσεώς τους) – 49 ετών 20 ευρώ
50-69 ετών 23 ευρώ
70 ετών και άνω 25 ευρώ

Αμοιβές ιδιωτών γιατρών, συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ, για εγγραφές έως 2.000 πολίτες:

Ηλικιακή ομάδα Ποσό ετήσιας αποζημίωσης
16 (συμπληρωμένα σύμφωνα με την ημεροροχρονολογία γεννήσεώς τους) – 49 ετών 20 ευρώ
50-69 ετών 30 ευρώ
70 ετών και άνω 45 ευρώ

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Διαφορετική εκδοχή για το τι συνέβη το βράδυ που πέθανε η έξι μηνών Ίριδα φαίνεται πως έδωσε η Ρούλα Πισπιρίγκου στην ψυχολόγο που την επισκέφτηκε μέσα στη φυλακή. Όπως...

ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στην εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα» στο STAR παρουσιάστηκε όλη η έκθεση των ιατροδικαστών Καρακούκη – Καλόγρηα για τους θανάτους της Μαλένας και...

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Στην έναρξη, το Β’ εξάμηνο του έτους, διενέργειας τεστ εμβολίων επόμενης γενιάς που προστατεύουν από μια μεγάλη ποικιλία κορονοϊών, προχωρά η γερμανική BioNTech, συνεργάτης...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουνίου, οι πολίτες ενημερώνονται στην πλατφόρμα υποβολής της αίτησης για το Power Pass ότι εφόσον επιλέξουν να περάσουν...