Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΕΛΛΑΔΑ

Στον τουρισμό θα κατευθυνθούν 320 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με το ποσό των 320 εκατομμυρίων ευρώ, επικεντρώνεται σε διάφορα πεδία όπου αναφέρονται οι δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες βέβαια θα συμπληρωθούν υπόψιν και από ιδιωτική συμμετοχή.

Αυτό δήλωσε η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Ολυμπία Αναστασοπούλου, σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, συμμετέχοντας στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

  • Ειδικότερα, όπως ανέφερε, «μεγάλο μέρος από το εν λόγω κονδύλι θα επενδυθεί στην αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων, όπως και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού.

Επιπλέον, ένα άλλο τμήμα θα επενδυθεί στην ανάπτυξη ψηφιακού μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων (Ε-ΜΗΤΕ) και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΟΤ, καθώς και στους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης προορισμών.

Επιπροσθέτως, σημαντικό μέρος από το συνολικό αναφερθέν κονδύλι θα επενδυθεί στον θεματικό τουρισμό, όπως: ορεινός τουρισμός, τουρισμός υγείας και ευεξίας, καταδυτικός και υποβρύχιος τουρισμός, αγροτουρισμός και γαστρονομία.
Ένα τμήμα θα επενδυθεί και στην προσβασιμότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες στις παραλίες».

«Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων»

Παράλληλα, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης έκανε ειδική μνεία στο υποέργο «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το φυσικό αντικείμενο του οποίου έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2025, έχει ως στόχο τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την ενθάρρυνση ανάπτυξης νέων, ενεργειακά αποδοτικών, υποδομών, τον εξορθολογισμό του κανονιστικού και λειτουργικού πλαισίου με σκοπό τη δραστική απλοποίηση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών χωροθέτησης και αδειοδότησης, αλλά και την εισαγωγή νέων προτύπων και σχημάτων διακυβέρνησης για τον τουρισμό.

Όπως υπογράμμισε επιμέρους στόχοι του έργου αποτελούν:

  • Αναβάθμιση της υποδομής των τουριστικών λιμένων για την κάλυψη των προηγμένων απαιτήσεων της αγοράς και τη διατήρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του σχετικού τουριστικού προϊόντος.
  • Εστίαση στην πράσινη αναβάθμιση των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης/ χορήγησης πιστοποίησης πράσινων μαρίνων βάσει διεθνών προτύπων.
  • Ψηφιοποίηση όλων των τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων/ υπηρεσιών
  • αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους τους επισκέπτες.

Ταυτόχρονα η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης επισήμανε ότι «είμαστε αισιόδοξοι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα δώσει στον κλάδο τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε ο θαλάσσιος τουρισμός και φυσικά το yachting στην Ελλάδα να αποκτήσει προδιαγραφές υψηλού επιπέδου, ικανές να τον καταστήσουν κορυφαίο παίχτη στο διεθνές στερέωμα».

Σημείωσε ακόμη ότι «ξεκίνησε ήδη από την Ελληνική Πολιτεία η δημιουργία της εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό που θα ενισχύσει τα ήδη υπάρχοντα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας, ενώ ταυτόχρονα θα μας επιτρέψει να γίνουμε πιο ανθεκτικοί σε περιόδους κρίσεων, να βελτιώσουμε αδυναμίες και να επωφεληθούμε από τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας.

Με στόχο την αλλαγή του παραγωγικού τουριστικού μοντέλου, που μας υπέδειξε άλλωστε και η έκθεση Πισσαρίδη, και έχουμε ήδη εντάξει στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης προχωρούμε: στην εφαρμογή μιας νέας φιλοσοφίας, με άξονα τη διπλή προσαρμογή (twin transition) σε μια πιο πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, που καλείται να στελεχώσει στο παρόν και στο μέλλον ένα περισσότερο ανθεκτικό, βιώσιμο και καινοτόμο τουριστικό οικοσύστημα στη χώρα μας.

Mοντέλο «θάλασσα και ήλιος»

Επιπροσθέτως, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην διαφοροποίηση του τουριστικού μας προϊόντος με την υπέρβαση του κλασικού μοντέλου «θάλασσα και ήλιος». Συγκεκριμένα στοχεύουμε στην επέκταση της τουριστικής περιόδου τόσο χωρικά όσο και χρονικά, καθώς και στην προώθηση του θεματικού τουρισμού όπως o συνεδριακός (MICE), o θαλάσσιος, o ορεινός και o καταδυτικός τουρισμός μεταξύ άλλων.

Ειδικότερα ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός που αποτελούν προτεραιότητα μας, ένα ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης της εθνικής και τοπικής οικονομίας με τη συνολική́ οικονομική́ συμβολή́ του να ανέρχεται σύμφωνα με εκτιμήσεις στο 1,4-1,5% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ η έμμεση συμβολή θεωρείται ότι είναι 4 με 5 φορές υψηλότερη.

Η Ελλάδα διαθέτει τα χαρακτηριστικά́ εκείνα που την καθιστούν έναν από τους ελκυστικότερους προορισμούς για ναυτικό τουρισμό στην Ευρώπη. Ενδεικτικά ο Οίκος Christies Real Estate τοποθετεί τα ελληνικά νησιά ως 2ο καλύτερο προορισμό παγκοσμίως για πολυτελές yachting, μόνο πίσω από την Γαλλική Ριβιέρα και πάνω από προορισμούς όπως τις Παρθένες Νήσους, το Palm Beach της Φλώριντα και την Costa Esmeralda της Ιταλίας.
Σύμφωνα με τον Bloomberg, η Ελλάδα είναι από τον Ιούνιο του 2021 στην κορυφή των SuperYachts με 194 ελλιμενισμένα σκάφη στις 25 Ιουνίου 2021 (άλμα από τα 80 τον Μάιο του 2021) μετά το άνοιγμα του Τουρισμού που ακολούθησε την εξέλιξη της πανδημίας.

Eπιπλέον, η Πολιτεία επιτελώντας τον θεσμικό της ρόλο διά του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργείου Τουρισμού οφείλει να μεριμνήσει για την ορθολογική ανάπτυξη, κατανομή, συντήρηση και επίβλεψη των τουριστικών υποδομών.

Ένα πιο ανθεκτικό, πράσινο και ψηφιακό τουριστικό οικοσύστημα στη χώρα μας πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το τι είναι εφικτό στο πλαίσιο που καλείται να αναπτυχθεί, και να χρησιμοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες ώστε να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την οικονομική, κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη.

Περαιτέρω, καλούμαστε να σχεδιάσουμε μια νέα στρατηγική αντιμετώπισης των πιθανών κρίσεων που μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο τουριστικό μας προϊόν, γεγονός που συνιστά και εθνική προτεραιότητα: ο σχεδιασμός ενός οικοσυστήματος πρόβλεψης για το «μεθαύριο» της βαριάς βιομηχανίας της πατρίδας μας απαιτεί συνεχή εγρήγορση και άμεσα αντανακλαστικά προκειμένου να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του παγκόσμιου τουριστικού χάρτη.

Προς αυτή την κατεύθυνση, δίνουμε μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη της βιωματικής ολιστικής τουριστικής εμπειρίας και θέτουμε ποσοτικούς στόχους που θα μας επιτρέψουν να ελέγχουμε την πρόοδό μας και να επεμβαίνουμε όπου χρειάζεται με διορθωτικές κινήσεις», καταλήγει το δελτίο Τύπου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Διαφορετική εκδοχή για το τι συνέβη το βράδυ που πέθανε η έξι μηνών Ίριδα φαίνεται πως έδωσε η Ρούλα Πισπιρίγκου στην ψυχολόγο που την επισκέφτηκε μέσα στη φυλακή. Όπως...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατέβαλε (29.06.2022) το ποσό των 69.098.040,33 ευρώ για τα καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων και των ενισχύσεων στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους (ΜΝΑ)...

ΔΙΕΘΝΗ

Περίπου 16 εκατ. Ουκρανοί έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια και πάνω από 6 εκατομμύρια είναι ακόμα εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας, δήλωσε σήμερα στο...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουνίου, οι πολίτες ενημερώνονται στην πλατφόρμα υποβολής της αίτησης για το Power Pass ότι εφόσον επιλέξουν να περάσουν...